Karty Osobiste – Personal Cards

Okładki książek – Book covers

! RHUMANIHANMARHI: Ilustracje – Illustrations

! CREALIMONS: Ilustracje – Illustrations

! Prace miłośnika – Fan's works

! Na kubki – For mugs

! W kolorze – In colour

! W skali szarości – In grayscale