SZPETNE SERCA
Serce zalane morzem płomieni,
namiętnie bije krwią – pulsem czerwieni.

Popiół opada po ogniskach lata,
szarość przykrywa twarz dawnego świata.

Ciepła dłoń z dłonią na wieczność złączona.
To symbol przyjaźni.
To miłość spełniona.
To błogie milczenie i pełna akceptacja.
Tak ulotna, choć trwała, iskrząca relacja,
oczyszcza serce z cieni.

Z czerwieni.
Z płomieni.
UGLY HEARTS
Heart flooded by the sea of flames,
passionately beats with blood - a pulse of red.

The ash falls after the summer's bonfires,
gray covers the face of the old world.

A warm hand with a hand joined for eternity.
It is a symbol of friendship.
It is a fulfilled love.
It is a blissful silence and full acceptance.
Such an elusive, though lasting, sparking relation,
purifies the heart from the shadows.

From the red.
From the flames.