Dzieci Mroku
Z żywej czerni Mroku zostali stworzeni.
Złotą gwiazdą Światła zostali sparzeni.
Pocałunkiem Zemsty zostali natchnieni.
Krwawym piętnem Mordu zostali splamieni.
Zgodnie z wolą Niemego nie zostali zbawieni.
Na wieczne wygnanie zostali wypędzeni.

Wbrew Niebu i Ziemi.
Wbrew woli Kamieni.
Wbrew potędze Wiatru.
Wbrew Cieniom i Światłu.

Zostali.


Wiersz zaczęrpnięty z opowiadania "CREALIMONS 1".
Dark's Children (translation)
From the Dark's vivid blackness they were created.
By the Light's golden star they were burned.
By the Vengeance's kiss they were inspired.
With the Murder's bloody mark they were stained.
By the Mute's will they were not saved.
For eternal exile they were banished.

Against the Heaven and the Earth.
Against the Stone's will.
Against the Wind's power.
Against the Shadows and the Light.

They stayed.


Poem taken from a short story "CREALIMONS 1".