Projekt wizualny stworzony w celu przekucia osobistych uczuć w obrazy wypełnione symboliką.
Ten projekt jest w trakcie rekonstrukcji.

Visual project created to reshape personal feelings into pictures filled with symbolism.
This project is under reconstruction.
KARTY OSOBISTE
PERSONAL CARDS