KARTY OSOBISTE - PERSONAL CARDS

PL: Projekt wizualny stworzony w celu przekucia osobistych uczuć w obrazy wypełnione symboliką.

EN: Visual project created to reshape personal feelings into pictures filled with symbolism.
GALERIA - GALLERY
! Personal Cards - DeviantART