Objaśnienie nazwy IMAUNIMANSE – Explanation of the name IMAUNIMANSE
PL: Człowiek, który swoją wyobraźnią stworzył wszechświat.

EN: The human who with his imagination created the universe.
imagination + universe + human = ima........ + uni...se + ..man = IMAUNIMANSE
Przekaz mojej twórczości – The message of my creation
PL: Bądź prawdziwy i otwarty. Nie bój się czuć. Unikaj wierzeń, przesądów i urojeń. Zawsze poszukuj prawdy.

EN: Be true and open. Don't be afraid to feel. Avoid beliefs, superstitions and delusions. Always seek the truth.
Pojęcie sztuki w mojej twórczości – The concept of art in my creation
PL: Uczucie towarzyszące procesowi tworzenia, lub uczucie wywołane odbiorem efektów tego procesu.

EN: The feeling that accompanies the process of creation, or the feeling caused by reception of the effects of that process.
Objaśnienie logo IMAUNIMANSE – Explanation of the logo IMAUNIMANSE
PL: Symbole Słońca i Księżyca połączone w Zaćmieniu, które jednocześnie wznosi się i chowa za Horyzontem, symbolizują trzy silne emocje towarzyszące mi przez całe życie: nadzieję, melancholię i strach.

EN: Symbols of the Sun and the Moon combined in the Eclipse rising and hiding at the same time behind the Horizon symbolizes three strong feelings which assists me through my whole life: hope, melancholy and fear.
Ostatnia aktywność – Latest activity
Angielska publikacja literacka; piosenka – English literary publication; song

19.02.2019 – Look at Me
Angielska publikacja literacka; piosenka – English literary publication; song

16.02.2019 – Cause You Are Such a Pedophile
Angielska publikacja literacka; piosenka – English literary publication; song

13.02.2019 – I Will Do It All Again
Polska publikacja literacka; wiersz – Polish literary publication; poem

03.02.2019 – Czarne okno (Black Window)
Polska publikacja literacka; cover – Polish literary publication; cover

02.02.2019 – Nie zatruwaj serca (Don't Poison Your Heart – Michał Szpak)