OBJAŚNIENIE NAZWY IMAUNIMANSE
IMAUNIMANSE NAME EXPLANATION
Człowiek, który swoją wyobraźnią stworzył wszechświat.

IMAGINATION + UNIVERSE + HUMAN = IMAUNIMANSE
Człowiek, który swoją wyobraźnią stworzył wszechświat.

IMAGINATION + UNIVERSE + HUMAN = IMAUNIMANSE
PRZEKAZ MOJEJ TWÓRCZOŚCI
MESSAGE OF MY CREATION
Bądź prawdziwy i otwarty. Nie obawiaj się czuć. Unikaj wierzeń, przesądów i urojeń. Zawsze szukaj prawdy.
Be true and open. Don't be afraid to feel. Avoid beliefs, superstitions and delusions. Always seek the truth.
POJĘCIE SZTUKI W MOJEJ TWÓRCZOŚCI
CONCEPT OF ART IN MY CREATION
Uczucie towarzyszące procesowi tworzenia, lub uczucie wywołane odbiorem efektów tego procesu.
The feeling that accompanies the process of creation, or the feeling caused by reception of the effects of that process.
OBJAŚNIENIE LOGA IMAUNIMANSE
EXPLANATION OF THE IMAUNIMANSE LOGO
Symbole Słońca i Księżyca połączone w Zaćmieniu, które w tym samym czasie wznosi się i chowa za Horyzontem, symbolizują trzy silne emocje towarzyszące mi przez całe życie: nadzieję, melancholię i strach.
Symbols of the Sun and the Moon combined in the Eclipse rising and hiding at the same time behind the Horizon symbolizes three strong feelings which assists me through my whole life: hope, melancholy and fear.
OSTATNIA AKTYWNOŚĆ
LATEST ACTIVITY
Katharsis
12.09.2019
angielska publikacja literacka: zbiór piosenek
Let Me Tell You a Story
06.09.2019
angielska publikacja literacka: zbiór piosenek
I Hope You will Feel Better
12.07.2019
angielska publikacja literacka: zbiór piosenek
Eleven Poems
25.03.2019
angielska publikacja literacka: zbiór wierszy
I Can't Promise You Anything
23.03.2019
angielska publikacja literacka: zbiór piosenek
From Roots
22.03.2019
angielska publikacja literacka: książka
Katharsis
12.09.2019
english literary publication: collection of songs
Let Me Tell You a Story
06.09.2019
english literary publication: collection of songs
I Hope You will Feel Better
12.07.2019
english literary publication: collection of songs
Eleven Poems
25.03.2019
english literary publication: collection of poems
I Can't Promise You Anything
23.03.2019
english literary publication: collection of songs
From Roots
22.03.2019
english literary publication: book