IMAUNIMANSE: OBJAŚNIENIE NAZWY - NAME EXPLANATION

imagination + universe + man = ima........ + uni...se + man = IMAUNIMANSE

PL: Mężczyzna, który zbudował wszechświat swoją wyobraźnią.

EN: Man who created a universe with his imagination.
LOGO: SYMBOLIZM - SYMBOLISM

basic logo - altered logo - alternative logo

PL: Symbole Słońca i Księżyca połączone w Zaćmieniu, które jednocześnie wznosi się i chowa za Horyzontem, symbolizują trzy silne emocje towarzyszące mi przez całe życie: nadzieję, melancholię i strach.

EN: Symbols of the Sun and the Moon combined in the Eclipse rising and hiding at the same time behind the Horizon symbolizes three strong feelings which assists me through my whole life: hope, melancholy and fear.
PRZESŁANIE PROJEKTU - PROJECT'S MESSAGE

PL: Bądź prawdziwy. Bądź tym, czym jesteś. Nigdy nie obawiaj się czuć. Nie pozwól innym, by zamordowali twoje serce.

EN: Be true. Be what you are. Never be afraid to feel. Do not let others to murder your heart.
POJĘCIE SZTUKI W PROJEKCIE - ART CONCEPT IN THE PROJECT

PL: Uczucie towarzyszące procesowi tworzenia, lub uczucie wywołane odbiorem efektów tego procesu.

EN: A feeling accompanying the creating process, or a feeling caused by reception of the effects of that process.
OSTATNIA AKTYWNOŚĆ - LATEST ACTIVITY