Objaśnienie nazwy IMAUNIMANSE – Explanation of the name IMAUNIMANSE
PL: Mężczyzna, który zbudował wszechświat swoją wyobraźnią.

EN: Man who created a universe with his imagination.
imagination + universe + man = ima........ + uni...se + man = IMAUNIMANSE
Przekaz mojej twórczości – The message of my creation
PL: Bądź prawdziwy i otwarty. Nie bój się czuć. Unikaj wierzeń, przesądów i urojeń. Zawsze poszukuj prawdy.

EN: Be true and open. Don't be afraid to feel. Avoid beliefs, superstitions and delusions. Always seek the truth.
Pojęcie sztuki w mojej twórczości – The concept of art in my creation
PL: Uczucie towarzyszące procesowi tworzenia, lub uczucie wywołane odbiorem efektów tego procesu.

EN: The feeling that accompanies the process of creation, or the feeling caused by the reception of the effects of this process.
Objaśnienie logo IMAUNIMANSE – Explanation of the logo IMAUNIMANSE
PL: Symbole Słońca i Księżyca połączone w Zaćmieniu, które jednocześnie wznosi się i chowa za Horyzontem, symbolizują trzy silne emocje towarzyszące mi przez całe życie: nadzieję, melancholię i strach.

EN: Symbols of the Sun and the Moon combined in the Eclipse rising and hiding at the same time behind the Horizon symbolizes three strong feelings which assists me through my whole life: hope, melancholy and fear.
Graficzne, obrazowe, alternatywne – Graphic, pictorial, alternative

Odnowione – Renewed
Ostatnia aktywność – Latest activity
Angielska publikacja literacka; wiersz – English literary publication; poem

10.10.2018 – Cosmic Void
Angielska publikacja literacka; wiersz – English literary publication; poem

06.10.2018 – Because You Don't Understand
Polska publikacja literacka – Polish literary publication

03.10.2018 – Życie
Angielska publikacja literacka; opowiadanie – English literary publication; short story

12.08.2018 – Sea May Be
Angielska publikacja literacka – English literary publication

05.08.2018 – Life